Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim süreci.

Tüm eğitimler kişilerin değişime isteklilikleri ile başlar.Teach Right’da ister işadamları ve yöneticiler olsun ister erken yaşta, bunun bir kişisel gelişim prosesi olduğunun farkındayız.

Bu yüzde ister sunum teknikleri, ister etk,n vucüt dili eğitimi başlıkları eğitimin bir parçası olmuştur.Daha fazla:burada web sitemizde kişisel gelişimin alıtında bulunan maddeleri ekleyebiliriz.
quote1
Çalıştığımız öğrencilerin daha iyi liselerde okumalarında yeni en büyük anahtar İngilizce.

Harvard Business Review - The Employee-Customer- Profit Chain
01

Bağlı Olduğumuz Yöneticileri Yönetmek

Kuşaklar arasındaki farklılıklar, yönetim ve çalışanlar arasında hep bir sorun olmuştur ve düzgün yönetilmediği sürece sorun olmaya devam edecektir. Kurallar neler, ne yapmak ve nasıl yapmak gerekir. Her seviyede çalışan ve yönetici için uygundur.
02

Krizde Takım Yönetimi

Rutin zamanlarda, insan davranışları daha beklendik yönde ilerler. Kriz ortamında ise, panik, stres ve korku etkisi, insanda umulmadık davranış profillerine neden olabilir. Temelde kriz ortamlarını yönetme pratiklerini paylaşıyoruz. Her seviye yönetici için uygundur.
03

Etkileme ve İkna Etme

İletişim içinde olduğumuz her an, birilerini etkilememiz ve ikna etmemiz gerekir. Aristo'nun 2300 yıl önce yazdığı retorik eserinden günümüze temelde önemli bir değişiklik olmamıştır. İlişki yönetimi, zor insan ve durumları yönetmek. Özellikle teknik görevlerde ve iletişim gerekliliği içindeki ekipler için uygundur.
04

Müşteri Odaklılık

İç veya dış müşteriyle iletişim halinde olması gereken, ancak istediği seviyede hissetmeyen, özellikle teknik görevlerde çalışmakta olan, kendini yaptığı işin özelliğiyle değerlendirmekte olup, beklediği başarıyı ve övgüyü bir türlü alamadığını düşünenler için. Her seviye çalışan için uygundur.
05

Liderlik: Temel Yöneticilik Yaklaşımları

Yönetim kavramı, karar alma, proaktif yaklaşımlar, liderlik, çalışanın hazır olma düzeylerine göre yaklaşımlar, ekip yönetimi, çatışma, delegasyon, motivasyon hususları paylaşılacaktır. Başlangıç seviyesindeki yöneticiler için uygundur.
25

Liderlik: Profesyonel Yöneticilik ve Koçluk

Yukarıdaki programa ilave olarak çatışma yönetimi, ileri düzey ekip yönetimi, performans yönetiminde koçluk yaklaşımları, geri bildirim konuları ilave olmaktadır. Üst ve orta düzey yöneticiler için uygundur.
07

Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek

Değişimin etkileri ve nedenleri, nesiller arasındaki farklılıkların koçluk yaklaşımları ile yönetimi, organizyonel ve kişisel değişimler, proaktif yaklaşımlar, algılama farklılıkları, misyon, vizyon ve değerlerin önemi, stratejik liderlik konuları paylaşılmaktadır. Her seviye yönetici için uygundur.
11

Süreç Yönetimi: Kurumsal Bakış Açısı

Süreç yönetimi, kalite odaklı kurumlar için oldukça önemlidir. Stratejik ve sürdürülebilir yönetimin, değişime liderlik etmenin kolay yoludur. Her seviye çalışan için uygun bir eğitimdir.
10

Ekip Yönetimi: Bütünsel Yaklaşımlar

Ekip oluşturma özellikleri, ekiplerin temel eksiklikleri ve bunları aşma yöntemleri, iletişim, motivasyon ve karar verme yöntemleri paylaşılmaktadır. Bu eğitimde, genelde kabul edilenin aksine, gerçek ekiplerin kimler olması gerektiği konusunda farkındalık arttırılmaktadır. Her seviye çalışan için uygundur.
08

Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel

Eğitmen olması planlanan çalışanlara, sunum hazırlama ve sunma teknikleri, sesin ve beden dilinin kullanımı, zor insanlarla başetme yöntemleri konuları paylaşılmaktadır. Katılımcılar tarafından eğitim öncesi hazırlanan sunumlar yapılmakta, çekilen video üzerinden geri bildirim yapılmaktadır.
13

Kalite Odaklılık: Kişisel ve Kurumsal Mükemmellik

Kalite kavramının ne olduğu, bireysel ve kurumsal kalite olarak iki farklı açıda paylaşımda bulunulmaktadır. Bireysel kalitede, duygusal zeka, kurumsal kalitede ise stratejik düşünme boyutu, süreç ve problem yönetimi unsurları üzerinde durulmaktadır.
14

Problem Çözme Teknikleri

Problemler, yaratıcı problem, problem çözme temelleri, düşünce yaklaşımlarının değiştirilmesi, çözümlerdeki engeller ve bunların aşılması, yaratıcılık teknikleri, karar alma mekanizmaları gibi konular paylaşılmaktadır. Her seviye çalışan için uygundur.
22

Yaratıcılık ve İnovasyon

İstisnalar dışında genelde hepimizin beyin kapasitesi birbirine yakındır. Temelde, odaklanma, hazırlık, kendine güven aramızdaki farkı oluşturur. Yaratıcılık her insanda vardır, önemli olan onu geliştirebilmektir. Yaratıcı düşünce veya inovasyon her kurumun arzu edeceği bir özelliktir. Herkes için uygun bir eğitimdir.
12

Stratejik ve Sistemsel Düşünme

Kişiler arasındaki farklılıklardan biri de çok kademeli düşünememektir. İş ve özel hayatta başarılı olmak, tercih edilmek ve yönetmek istiyorsanız uzun vadeli düşünmek gerekmektedir. Stratejik plan, vizyon, esnek düşünce gibi konular, yoğun uygulamalı olarak paylaşılmaktadır.
16

Sunum Teknikleri: Temel ve Etkin Yaklaşımlar

İletişim engelleri, algılama, empati, sunum hazırlığında dikkat edilmesi gereken hususlar, powerpoint teknikleri ve genel yapılan hatalar, sesin ve beden dilinin kullanılması, sunumda yapılan genel hatarlın tespiti ve düzeltilmesi hususları paylaşılır.
23

Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon

Çatışmanın etkileri, kaynakları, iletişim ve sistemin önemi, çatışma çözme yaklaşımları, kullanım alanları ve seçimi, ikna yöntemleri konular paylaşılmaktadır. Her seviye çalışan için uygun bir eğitimdir.
17

Sunum Teknikleri: İleri Düzey

Tasarım, araştırma ve yardımcı program kullanımı, yazım kuralları, kontrol, doğru enerji kullanımı paylaşılacaktır. İlk gün bilgi paylaşımı, sonradan yapılacak ikinci günde ise katılımcıların hazırlayacakları sunumlar üzerinden kontrolü yapılacaktır.
24

Kurum İçi Koçluk

Yönetim, liderlik, koçluk, mentörlük, danışmanlık arasındaki ilişki, güç ve etki yaklaşımları, uygun koçluk yaklaşımları, yapılan hatalar, gelişim gözleme, davranış mekanizmaları, savunmacı yaklaşımlar, egonun ön plana çıkması paylaşılmaktadır.
19

İş Görüşmesi Teknikleri: Uzman Personel

Mülakat çeşitleri, mülakat yöntemleri, hazırlık süreci, ortam hazırlığı, soruların seçimi, mülakat süreci konularında bilgi paylaşımı yapılmaktadır. İş görüşmelerinde görev alacak alan uzmanı (İK personeli dışındaki) her seviye çalışan için uygundur.
20

Performans Geri Bildirim

Performans değerlendirme süreci, bireyin, yöneticinin ve kurumun sorumlulukları, hedef ve performans değerlendirme, hedef belirleme, performans görüşmeleri konuları paylaşılmaktadır. Her seviye yönetici için uygundur.
15

Proaktif Olmak, Hedef Belirleme ve İnisiyatif Almak

Özel ve iş yaşamınında, şartlar geliştikçe tepki vermek yani reaktif olmak yerine, onlara önceden hazırlanmak yani proaktif olmak önemlidir. Bu eğitimde, hayatımıza, ruhumuza ve aklımıza yön vermek için nelerin gerekli olduğu üzerinde durulmaktadır.
09

Planlama ve Zaman Yönetimi

Beceri gelişimi, zamanı yönetmek, hedef belirleme ve önceliklendirme, kaynak yönetimi, stres yönetimi, zaman yok edicileri ve bunlarla başa çıkılması, planlama, yapıcı davranış, algılama, toplantı düzeni ve kişisel düzen gibi konular paylaşılmaktadır. Her seviye çalışan için uygun bir eğitimdir.
21

E-Posta Sisteminin Etkin Kullanımı

Özellikle iş hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen e-posta kullanımı konusunda, gerek sistemsel, gerekse kişisel kaynaklı şikayetler neredeyse bütün kurumlarda var. E-posta kullanımını, kurumsal ve kişisle olarak doğru işleyen bir hale getirmek amaçtır. Her seviyede çalışan için uygun bir eğitimdir.
06

Yazılı İletişim: İş Hayatına Özel

İletişim, kelimeler, algılama, raporlama, formatlar, yazım hataları, rapor yazımı, istenmeyen hususlar, e-posta kullanımı, organizasyonu, arşivleme, kişisel farkındalık ve stresle başa çıkma. Her seviyede çalışan için uygun bir eğitimdir.
18

Moderatörlük: Toplantı Yönetimi

Münazara, toplantı, panel, seminer gibi organizasyonlarda moderatörlüğün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Otorite ve gücün kullanımı, soru sorma teknikleri, hitap tarzı, mekanın ve zamanın kullanımı gibi konuların paylaşımı yapılmaktadır. Her seviye çalışan için uygundur.

  ''Hayallerimize Ulaşmakta Tek Engel Onları Ertelemektir"  Address and Contact Informations  Teach Right

  Adres: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. 12. Cad. Gelincik Sokak. Cihan Doğa Villaları, 8 AV, Bahçeşehir / İSTANBUL

  Phone: +90 212 249 3734

  Mobile Phone: +90 507 516 6768

  Mail: info@teachright.co